Ochrana osobních údajů a GDPR
Tyto stránky ke své funkci využívají cookies. Více informací o tom, co jsou cookies a jak je využíváme, najdete ZDE
OZNÁMENÍ

 

Provoz eshopu je z organizačních důvodů POZASTAVEN !!!

 

Veškeré zboží je možné rezervovat na prodejně, a to telefonicky, e-mailem, nebo přes Facebook Messenger.

 

 

Kontakty:
Prodejna Jičín: +420 605 085 415
Prodejna Nový Bydžov: +420 603 757 488
e-mail: info@bonnypet.cz

 

 

Děkujeme za pochopení.

 

Ochrana osobních údajů a GDPRInformace o zpracování osobních údajů, přístup k osobním údajům

 

I.

Základní ustanovení

    Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je JAMA PET s.r.o. IČ 28772563 se sídlem Slatiny 136  (dále jen: „správce“).
Kontaktní údaje správce jsou
    adresa: Slatiny 136, 506 01
    email: info@bonnypet.cz
    telefon: +420 605 085 415
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

    Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
    Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
    Správce provádí profilování tedy systémové vyhodnocování nákupů provedených zákazníkem tak, aby mohl zákazníkovi nabídnout produkty pro konkrétní druh zvířete, pro které již v minulosti nakupoval či nabídnout obdobné produkty, které již zákazník nakupoval.
    Pro splnění účelu "Připomenutí objednávky", které si zákazník nastavil, zpracováváme informace o hmotnosti zvířete, které vlastníte, jeho věku a druh zvířete případně jeho počet, konkrétně zda jde o psa, štěně, více psů či štěňat, kotě, kočku, více koček či koťat.
    Pro účely nastavení slevy pro chovatelskou stanici správce zpracovává dokumenty prokazující vlastnictví chovatelské stanice.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

    Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
        plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
        oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
        udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro konkrétní účely zpracování (zejména se zasíláním obchodních sdělení a newsletterů, a nastavení služby "hlídací pes", registrací do věrnostního programu, připomenutí objednávky), v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
    Účelem zpracování osobních údajů je:
        vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
        zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit,
        umožnění členství zákazníka ve věrnostním programu v případě registrace do věrnostního programu zejména možnost snažšího využívání některých funkcí eshopu, možnost hodnotit a komentovat produkty nabízené eshopem a možnost nakupovat se slevou dle podmínek větnostního programu,
        zaslání upozornění na naskladnění položky, v případě nastavení "Hlídacího psa",
        zaslání "Připomenutí objednávky", jež si zákazník nastavil.
    Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV.
Doba uchovávání údajů

    Správce uchovává osobní údaje:
        po dobu nezbytně nutnou pokud jsou data zpracovávána pro účel realizace práv a povinností z kupní smlouvy uzavírané mezi kupujícím a prodávajícím, k vypořádání případných práv kupujícího z vadného plnění, ke splnění daňové povinnosi apod.
        po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, účasti ve věrnostním programu, nejdéle 3 roky, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
        po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely "Hlídacího psa", tedy zaslání emailové notifikace o naskladnění zboží, nejdéle 6 měsíců, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
        po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely "Připomenutí objednávky", tedy zaslání připomínky k nákupu, se kterou uživatel vyslovil souhlas, nejdéle 6 měsísů, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
    Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce):

    Příjemci osobních údajů jsou dopravci, poskytovatel eshopu a konzultační společnost e-commerce.
        podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
        zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
        zajišťující marketingové služby,
        zajišťující účetní a daňové služby.

VI.

Vaše práva

    Za podmínek stanovených v GDPR máte
        právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
        právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
        právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
        právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
        právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
        právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
    Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

    Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
    Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

    Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
    Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.11.2018.